K I N E S I S T

O V E R   A L A N I S   C A M P O 

Ik ben volgde de opleiding revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij musculoskeletale aandoeningen aan de Universiteit Gent. Nadien heb ik mij gespecialiseerd in perinatale kinesistherapie en bekkenbodemproblemieken (pelvische reëducatie). Naast het begeleiden van (aanstaande) mama's bij Draag-Kracht, werk ik ook in het GZA Sint-Augustinus en het UCG (Urologisch Centrum Groenenborger). 

 A A N B O D

Prenatale kinesitherapie vanaf 30 weken zwangerschap:

- Individueel

- In groep (zie workshops)

--> Uitleg en adviezen omtrent: kwaaltjes, houdingsadviezen, slaaphoudingen, bekkenbodemspieren, ontspannings- en ademhalingstechnieken (opvangen weëen), persen

 

Postnatale kinesitherapie vanaf 6 weken postpartum (of 8 weken na keizersnede):

- Individueel

- In groep (zie workshops)

--> Eerste keer: kort vraaggesprek, bekkenbodemspieronderzoek, nagaan eventuele diastase-verzakkingen, aanleren controle diepe buikspieren,          progressieve opstart postnatale oefeningen met een specifieke focus op het herstellen van de core-stability

--> Kan in combinatie met cardio-training (loopband, fiets, … aanwezig)


Bekkenbodem kinesitherapie (pelvische reëducatie) voor vrouwen, mannen:

- Verzakkingsklachten 

- Seksuele problemen: dyspareunie (pijn bij betrekkingen), vaginisme, genitopelviene pijn, erectieproblemen, ejaculatiestoornissen, …

- Post-operatief (na een ingreep in het klein bekken)

- Urinaire problemen: urineverlies, hoge plasfrequentie, zeer vaak dringend moeten plassen, frequent recidiverende blaasontstekingen, veelvuldig nachtelijk plassen, …

- Stoelgangsproblemen: constipatie, stoelgangsverlies, moeilijk ophouden windjes, …


Bekkenbodem kinesitherapie voor kindjes:

- Urinaire problemen: nog niet droog op 4 jaar (urineverlies), nog niet droog ’s nachts op 6 jaar (bedplassen)

- Stoelgangsproblemen: constipatie, stoelgangsverlies


P R A K T I S C H 

- Aanwezig op donderdagen vanaf 16h00.

- Tarieven: niet geconventioneerd.

- Steeds op voorschrift

--> ‘perinatale kinesitherapie’, recht op 9 sessies: een deel terugbetaald door uw mutualiteit en een deel via uw hospitalisatie verzekering 

--> ‘bekkenbodemkinesitherapie’: een deel terugbetaald door uw mutualiteit

- Betaling kan contant of via payconiq.

- Indien verhinderd, gelieve 24u op voorhand te verwittigen. Laattijdige annulaties worden in rekening gebracht