G R O E P  'V R O E G G E B O O R T E' 

O M S C H R I J V I N G 

Wanneer een kindje te vroeg wordt geboren komen ouders voor bijzondere uitdagingen te staan. De normale transitieperiode naar het ouderschap wordt namelijk doorkruist door de vroeggeboorte. Denk maar aan de zwangerschapsrust die niet (lang genoeg) plaatsvindt en belangrijk is om zich mentaal voor te bereiden op de komst van de baby; de bevalling die helemaal anders verloopt dan voorgesteld, teleurstelling in je lichaam, angst voor de gevolgen van de vroeggeboorte op de baby, je kindje niet mee op de kamer kunnen nemen en 'vrij' knuffelen, gebrek aan privacy, het ziekenhuis verlaten zonder je kindje, oververmoeidheid door onder andere het pendelen tussen ziekenhuis en thuisbasis,... De ziekenhuisperiode wordt vaak 'overleefd' op adrenaline, maar bij de thuiskomst met de baby zien we meermaals een psychologische weerslag. Vandaar dat Draag-Kracht ook een LOTGENOTENGROEP is gestart  voor ouders van premature kindjes. Dit gebeurt onder professionele begeleiding en in kleine groep (max. 6 deelnemers). Daar elke lotgenotengroep die start verschillend is qua samenstelling en behoeften, wordt op het einde van de eerste samenkomst een traject op maat voorgesteld onder inbreng van de verschillende groepsleden. 

P S Y C H O L O O G

Kaatje studeerde af als Master klinische- en gezondheidspsychologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Gedurende 7 jaar was zij werkzaam in oncologische en palliatieve hulpverlening van algemene ziekenhuizen. In dit kader volgde zij de opleiding tot rouwtherapeut. Ondertussen startte ze haar privé praktijk op, waarin Kaatje nog steeds actief is. Met oog op het begeleiden van cliënten met allerhande psychische moeilijkheden, deed ze de 4-jarige opleiding ‘integratieve psychotherapie’ aan de universiteit van Antwerpen. Na zelf het moederschap te ervaren in al haar aspecten, groeide haar interesse in de perinatale psychologie. Bijgevolg koos ze in 2017 voor een nieuwe uitdaging als psycholoog op de materniteit van AZ Klina. Zij bekwaamde zich in dit vakgebied door deelname aan verscheidene cursussen, werkgroepen en intervisies. Momenteel volgt Kaatje de 4-jarige opleiding ‘praktijkexpert in de perinatale geestelijke gezondheid’. Daarnaast biedt ze in het ziekenhuis psychologische ondersteuning op INZO en is ze dienstverantwoordelijke klinische psychologie. Tenslotte coördineert Kaatje het centrum ‘Draag-Kracht’ en geeft ze les in de opleiding ‘Perinatale counseling’.

D A T A 

Bij voldoende inschrijvingen (minimum 4 deelnemers) wordt een groep opgestart. 


L O C A T I E

De groepsessies zullen doorgaan in de Groene Ruimte van Draag-Kracht, Kontichsesteenweg 44, 2630 Aartselaar.

 

K O S T P R I J S

Het tarief per persoon per uur onder professionele begeleiding bedraagt 15 Euro.