3 - D A A G S E  O P L E I D I N G  H E C H T I N G

O M S C H R I J V I N G

  • Veilige hechting

      ° definitie

      ° hoe herkennen dmv casusmateriaal

      ° hoe vanaf conceptie stimulereN

  • Onveilige hechting   

      ° definitie verschillende vormen

      ° beïnvloedende factoren bij ontstaan

      ° hoe herkennen dmv casusmateriaal

      ° interventies bij mama en baby 

  • Transgenerationeel hechtingstrauma

      ° Hoe herkennen

      ° Hoe behandelen (oa transactionele analyse)

D O C E N T

DR. BINU SINGH studeerde kinder- en jeugdpsychiatrie en integratieve cliëntgerichte en gedragstherapeutische psychotherapie aan de  Universiteit van Antwerpen. Haar grote voorliefde voor het preventief ondersteunen van het prille mensenleven stuwde om zich verder te bekwamen in de pre- en perinatale psychologie, infant mental health care en innerlijk kind werk bij volwassenen. Doorheen de jaren bestudeerde ze meerder invalshoeken op fysieke en geestelijke gezondheid die leidden tot een holistische visie als onderstroom van al haar huidige professionele activiteiten. Haar passie is stem geven aan en hulp bieden voor de noden van het jonge kind in onze samenleving. Zij is oprichtster en leidinggevende arts van 'kleine K’, poliklinische en semi-residentiële zorgprogramma voor kinderen van 0-6 jaar binnen het Universitair Psychiatrisch Centrum in Leuven. Dr. Singh is voorzitter van het Vlaamse ‘World Association of Infant Mental Health’ en werkt regelmatig mee aan informatieverlening rond de zorg voor jonge kinderen via media, lezingen en opleiding. Daarbuiten biedt ze life coaching aan volwassenen en super/intervisie aan professionelen binnen het werkveld van geestelijke gezondheidszorg voor kinderen van 0-6 jaar.

D A T A 

30 juni - 1 juli - 2 juli 2021


L O C A T I E

De 3-daagse zal doorgaan in een privaat bos te Aartselaar. Overnachting in de buurt is mogelijk.

 

K O S T P R I J S

540 Euro (excl. BTW) waarvan u 378 Euro (excl. BTWà betaalt met behulp van de KMO-portefeuille.