C E N T E R I N G  P R E G N A N C Y

O M S C H R I J V I N G

Centering pregnancy is een nieuwe vorm van prenatale zorg. In dit programma wordt medische zorg gecombineerd met het geven van informatie rond zwangerschap, geboorte en kraamtijd. In een groep van 8 zwangere vrouwen worden gedurende 8 bijeenkomsten thema's besproken die hen bezighouden. Belevingen en informatie worden uitgewisseld tussen de groepsleden, waarbij de vroedvrouw fungeert als mediator. Tijdens de pauzes krijg je een medische check-up waarbij wordt geluisterd naar de hartonen van je baby,... 


V R O E D V R O U W

MALIKA 

 


D A T A

De lessen zullen starten in januari 2022.


L O C A T I E 

De cursus zal doorgaan in zaal Smaragd van Draag-Kracht, Kontichsesteenweg 44, 2630 Aartselaar.


P R I J S

Meer info volgt later.