P S Y C H O G I S C H E  O N D E R S T E U N I N G 
B IJ  F E R T I L I L I T E I T S P R O B L E M E N

O M S C H R I J V I N G

Het krijgen van kinderen wordt doorgaans als vanzelfsprekend beschouwd. 17% van de wensouders wordt echter geconfronteerd met fertiliteitsproblemen, wat vaak op fysiek en mentaal vlak een hele belasting vormt. Dit gespecialiseerd trainingsprogramma biedt hulpverleners aldus de nodige wetenschappelijke achtergrond en interventies om individuen en koppels in deze uitdagende periode te ondersteunen.

 

  • DAG 1

         Fertiliteit vanuit medisch perspectief

         --> Historiek, kennis van hormonologie, anamnese en onderzoeken                   bij vruchtbaarheidsproblemen, vruchtbaarheidsbehandelingen                   en wetgeving

        Fertiliteit vanuit psychologisch perspectief

        --> Verschillende aspecten van kinderwens in kaart brengen,                              concept van subfertiliteit, impact   
            vruchtbaarheidsproblemen- en behandeling op welzijn,                                  beïnvloedende factoren en diagnostiek welzijn, effect van welzijn                  op behandeling, prenatale psychologie: in welk type baarmoeder                komt de embryo terecht

 

  • DAG 2

        Psychologische interventies tijdens een fertiliteitstraject

 

  • DAG 3

        Donorconceptie

        --> Je kinderwens vervullen met een donor: wie, wat en hoe?

        --> Ervaringen en ondersteuning van ouders en kind 


  • DAG 4

         Begeleiding van zwangerschap na fertiliteitsbehandeling

         Rouw na zwangerschapsverlies en bij definitieve kinderloosheid

  • DAG 5
    Casusbespreking 

ASTRID INDEKEU is klinisch psycholoog, seksuoloog en doctor in de biomedische Wetenschappen. Al meer dan 15 jaar werkt ze specifiek met wensouders die donorconceptie overwegen en met gezinnen gevormd na donorconceptie. Zij is initiatiefnemer van het zorg- en expertisecentrum voor families na donorconceptie dat praktijk en onderzoek combineert. Daarnaast is ze wetenschappelijk adviseur voor vzw donorfamilies. Astrid is tevens auteur van het boek 'Anders en toch gewoon: families na donorconceptie'. 

D A T U M 

In 2023: 16/11 - 25/11 - 2/12 - 7/12 - 14/12

L O C A T I E

De opleiding gaat door in zaal 'Jasmijn' van Draag-kracht. 

 

K O S T P R I J S

825 Euro (excl. BTW), waarvan je zelf 578 Euro (excl. BTW) betaalt na tussenkomst van de KMO portefeuille. Zowel zelfstandigen (in bijberoep) als KMO’s kunnen deze premie aanvragen.

KAATJE VAN HEMELRIJK behaalde haar diploma master in de klinische psychologie aan de KUL en volgde vervolgens de opleiding integratieve psychotherapie aan de UA. Verder bekwaamde ze zich in rouwtherapie, traumatherapie (EMDR, exposure) en schematherapie. In 2011 begon ze haar loopbaan in de palliatieve hulpverlening. Toen Kaatje mama werd, ervaarde ze dat er nog veel groeikansen lagen in de emotionele ondersteuning voor, tijdens en na de zwangerschap. Bijgevolg specialiseerde ze zich via verscheidene opleidingen in perinatale psychotherapie en infant mental health. In 2018 startte ze op de materniteit van AZ Klina en werd Draag-Kracht opgericht met oog op het psychologisch begeleiden van (aanstaande) gezinnen en het opleiden van hulpverleners. Naast haar functie als psycholoog in het ziekenhuis en bij Draag-Kracht, is Kaatje eveneens werkzaam als lector perinatale psychologie in de opleiding vroedkunde in AP Hogeschool.