S C H E M A T H E R A P I E

O M S C H R I J V I N G

Het krijgen van een baby vormt een belangrijke levensgebeurtenis die gepaard gaat met een verhoogde psychosociale kwetsbaarheid. Zo zijn (aanstaande) ouders reeds vanaf de kinderwens extra gevoelig voor de confrontatie met (vaak onbewuste) hechtingskwetsuren. In het ouderschap wordt tegelijkertijd een groot beroep gedaan op het mentaliserend vermogen, waarbij het interpreteren van de signalen van de baby een voortdurende uitdaging kan zijn. Niet weten of begrijpen waarom een kindje huilt, niet wil eten of slapen kan ervoor zorgen dat bepaalde schema’s worden geactiveerd. Een ontroostbare baby kan bijvoorbeeld de gedachte oproepen: ‘Zie je wel, ik ben geen goede moeder‘. Op die momenten kan de ouder overspoeld raken door eigen emoties en minder sensitief reageren op de noden van het kind. Tijdens schematherapie leren (aanstaande) ouders eigen schema’s en modi te herkennen, alsook hun oorsprong te begrijpen. Zij krijgen inzicht in hoe eigen negatieve patronen doorwerken in de verbinding met hun kindje en de partner. We helpen ouders bij het helen van en tegemoet komen aan hun onvervulde basisbehoeften uit de kindertijd. Op die manier kan men opvoeden vanuit een gezonde volwassenen modus, waardoor het kindje kan ontwikkelen in veiligheid en verbondenheid.

 

De opleiding bestaat uit theorie, casuïstiek en het grondig aanleren van cognitieve en experiëntiële interventies (imaginatie, stoelentechniek,...).


P R O G R A M M A

Deze opleiding is onderdeel van de cursus 'perinatale psychologie en psychotherapie', maar kan ook apart gevolgd worden.


D O E L G R O E P

Professionelen met een specifieke opleiding in psychologie (psychologen, psychotherapeuten, orthopedagogen, psychiaters) of hulpverleners met een andere opleidingsachtergrond die reeds de opleiding perinatale counseling hebben gevolgd (coaches, sociaal werkers, vroedvrouwen, doula's, begeleiders kinderopvang, leerkrachten,...) en zich willen bekwamen in psychotherapeutische technieken in de perinatale periode. 


D A T A

Elke opleidingsdag start om 9u30 en eindigt om 16u30.

In 2025: 31/1;   4/4;   9/5;   6/6 

   

L O C A T I E

De live opleiding gaat door in zaal Jasmijn van Draag-Kracht.

Voor de online opleiding krijg je daags voordien steeds een link voor de teams vergadering toegestuurd.

K O S T P R I J S

640 Euro (excl. BTW) waarvan u zelf 448 Euro (excl. BTW) betaalt na tussenkomst van de KMO portefeuille.

Indien je de opleiding 'perinatale counseling' al hebt gevolgd, bedraagt het inschrijvingsgeld 480 Euro (excl. BTW) waarvan je zelf 336 Euro (excl. BTW) betaalt na tussenkomst van de KMO-portfeuille. Zowel zelfstandigen (in bijberoep) als KMO’s kunnen deze premie aanvragen. 

D O C E N T 

ESRA SCHUILING is psycholoog, senior schematherapeut en supervisor VGCt. Zij werkt in eigen praktijk en is aangesloten bij Psyche & Zwangerschap. Zij heeft zich met name gespecialiseerd in het werken met moeders die last hebben van depressieve en/of angstklachten met milde persoonlijkheidsproblematiek en moeite hebben met de hechting met hun kindje. Zij heeft een schematherapie groep voor mama's ontwikkeld en voert onderzoek uit naar het effect op de hechtingsrelatie tussen moeder en kind.

draag kracht