P A R T N E R G E W E L D  I N  P E R I P A R T U M


O M S C H R I J V I N G

Deze opleiding geeft je een basispakket aan kennis en vaardigheden om partnergeweld bij aanstaande of jonge ouders beter te herkennen en te begeleiden.
Volgende topics komen aan bod:

  • Wat is geweld/grensoverschrijdend gedrag
  • Hoeveel komt partnergeweldgeweld voor
  • Wat zijn de gevolgen van partnergeweld
  • Wat zijn de patronen van partnergeweld
  • Hoe kan je signalen en symptomen detecteren
  • Hoe bespreek je partnergeweld
  • Hoe kan je een behandeling of begeleiding opstarten
  • Doorverwijzing naar gepaste hulpverlening

D O C E N T

DR. AN-SOFIE VAN PARYS behaalde haar diploma als vroedvrouw aan de Erasmus Hogeschool Brussel, gevolgd door een Master in de sociale agogiek aan de Vrije Universiteit Brussel en een Master in de familiale en seksuele wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven. Na enkele jaren in de bijzondere jeugdzorg te hebben gewerkt, kreeg ze de kans doctoraatsonderzoek te verrichten aan de Universiteit Gent naar partnergeweld tijdens de zwangerschap en werd ze medecoördinator van het Vlaamse pilootproject ‘zorgtraject perinatale geestelijke gezondheidszorg’. An-Sofie is tevens klinisch actief en ondersteunt vrouwen en koppels op psychisch evenals seksuologisch vlak tijdens en na de zwangerschap. In dit kader volgde ze een opleiding in de oplossingsgerichte psychotherapie aan het Korzybski instituut.

D A T U M 

14/3 van 9u30-12u30.


L O C A T I E

De themadag zal online doorgaan.

 

K O S T P R I J S

70 Euro (excl. BTW), waarvan je zelf 49 Euro (excl. BTW) betaalt met de KMO-portefeuille.