P E R I N A T A L E  C O U N S E L I N G

O M S C H R I J V I N G

Het krijgen van een baby is een bijzondere levensgebeurtenis die gepaard kan gaan met een toenemende psychosociale kwetsbaarheid. Vele jonge gezinnen ervaren deze periode als een ‘broze wolk’ met episoden van emotioneel onevenwicht. Eén op vijf vrouwen en één op tien mannen wordt hierbij werkelijk geconfronteerd met een psychiatrische aandoening, zoals angst en depressie. Bijgevolg groeit het onderzoek en maatschappelijk debat, alsook de overheidsaandacht aangaande perinatale mentale gezondheid. Parallel aan deze beweging is de vraag ontstaan naar een gedegen opleiding om kwalitatieve psychologische zorg te kunnen bieden aan (aanstaande) ouders. Sinds 2019 heeft ons ervaren team van experten reeds menig hulpverlener mogen opleiden in de perinatale psychologie. Hierbij vertrekken we vanuit een wetenschappelijk kader dat onmiddellijk wordt vertaald naar de pratkijk via concrete casusvoorbeelden en getuigenissen. De opleiding is gericht op preventie, detectie, diagnostiek en behandeling van psychische moeilijkheden of stoornissen die kunnen voorkomen tijdens kinderwens, zwangerschap, bevalling en pril ouderschap. Stap voor stap leer je direct bruikbare vraagstellingen, gesprekstechnieken en interventies relevant voor de perinatale periode.  


DOELGROEP

Professionelen niet geschoold in de psychologie (vroedvrouwen, doula's, coaches, sociaal werkers, begeleiders kinderopvang, leerkrachten,...) die zich willen bekwamen in de emotionele ondersteuning van vrouwen en hun gezin vanaf zwangerschapswens tot twee jaar na de geboorte. Voor hulpverleners met een psychologische opleidingsachtergrond, bieden we de opleiding 'perinatale psychologie en psychotherapie'. 


D A T A

Elke opleidingsdag start om 10u en eindigt om 16u30.

REEKS 1 in 2019 (live):       

11/1;   18/1;   1/2;   15/2;   1/3;   15/3;   29/3;   26/4   (VOLZET)

REEKS 2 in 2019 (live):         

22/3;   5/4;   3/5;   10/5;   17/5;   24/5;   7/6;   21/6 (VOLZET)

REEKS 3 in 2019 (live):       

 6/9;   13/9;   20/9;   27/9;   11/10;   25/10;   8/11;   29/11;   13/12 (VOLZET)

REEKS 4 in 2020 (live):       

24/1;   7/2;   6/3;    1/12;   23/10;   24/4;   22/5;   29/5;   5/9 of 6/9 (VOLZET)

REEKS 5 in 2020 (live):       

11/9;   18/9;   2/10;   9/10;   23/10;   13/11;   1/12;   4/12;   18/12 (VOLZET) 
REEKS 6 in 2021 (live):         

8/1;   22/1;   5/2;   26/2;   12/3;   26/3;   2/4;   27/4;  28/5 (VOLZET)

REEKS 7 in 2021 (live):       

3/9;   4/9;   17/9;  1/10;   15/10;   29/10;   12/11;   26/11;   10/12 5 (VOLZET)

REEKS 8 in 2021 (online):   

10/9;   11/9;   24/9;   8/10;   22/10;   5/11;   19/11;   3/12;   17/12 (VOLZET)

REEKS 9 in 2022 (live):       

7/1;    14/1;    28/1;    18/2;    25/2;    11/3;    18/3;    25/3;   29/4 (VOLZET)

REEKS 10 in 2022 (live):       

2/9;   9/9;   7/10;   11/1;   25/11;   16/12;   23/12;   20/1;   21/1;   27/1 (VOLZET)

REEKS 11 in 2023 (online): 

13/1;   14/1;   20/1;   21/1;   10/2;   17/2;   10/3;   17/3;   31/3;   21/4 of 28/4 (VOLZET)

REEKS 12 in 2023 (live):         

8/9;   22/9;   20/10;   10/11;   17/11;   24/11;   22/12;   19/1,    26/1,    2/2  

REEKS 13 in 2023-2024 (online):   

8/12;   5/1;   12/1;   26/1;   9/2;   23/2;   8/3;   15/3;   22/3;   29/3

REEKS 14A in 2024-2025 (live):

6/9;   7/9;   13/9;   20/9;   27/9;   4/10;   18/10;   8/11;   22/11;   6/12;   20/12;   31/1;   7/2;   14/2;   21/2;   28/2;   14/3;   28/3;   25/4 

REEKS 15A in 2025 (online):

9/1;   10/1;   16/1;   17/1;   24/1;   31/1;   7/2;   14/2;   21/2;   28/2;   14/3;   28/3;   9/5;   15/5;   16/5;   5/6;   6/6;   19/6;   27/6

       

L O C A T I E

De live opleiding gaat door in zaal Jasmijn van Draag-Kracht.

Voor de online opleiding krijg je daags voordien steeds een link voor de teams vergadering toegestuurd.

K O S T P R I J S

1650 Euro (excl. BTW) waarvan u zelf 1155 Euro (excl. BTW) betaalt na tussenkomst van de KMO portefeuille. Zowel zelfstandigen (in bijberoep) als KMO’s kunnen deze premie aanvragen. Voor dit bedrag krijg je 19 dagen intensieve opleiding van deskundigen uit het perinatale werkveld.

V L A A M S  O P L E I D I N G S V E R L O F

Onze opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidinsgverlof. Wij zijn momenteel bezig met de administratieve formaliteiten.

E V A L U A T I E  E N  M O G E L I J K H E D E N  N A  D E  O P L E I D I N G

Na geslaagd reflectieverslag en casusbespreking, wordt een getuigschrift overhandigd. De opleiding vormt een absolute meerwaarde voor het werken op een materniteit, neonatologie, moeder-baby eenheid, CGG, mobiele teams, kinderdagverblijf, school,... of als zelfstandige in een praktijk. Als perinataal counselor is er tevens de mogelijkheid om blijvend individuele supervisie te volgen bij Draag-Kracht. Indien je interesse hebt in het volgen van de aanvullende opleiding 'Van buik naar schoot: infant mental health', ontvang je 10% korting.

P R O G R A M M A

Om het getuigschrift 'Perinatale psychologie en counseling' te behalen, dien je het volledige programma te hebben gevolgd. Je kan je ook opteren om specifieke themadagen te volgen. Deze modules en mogelijkheid tot inschrijven vind je terug op de pagina met het gehele opleidingsaanbod van Draag-Kracht. 

Dag 1


 • Mythes inzake perinatale mentale gezondheid
 • Transitiefase
  • Welke psychologische veranderingen horen bij de aanpassing aan het ouderschap?
  • Theorieën rond opnemen ouderrol
  • Welke concrete vragen kan je stellen om dit proces te ondersteunen in gesprekken?
  • Wat zijn rode vlaggen in dit proces?
  • Inschatting maken waar cliënt zich bevindt op continuüm normale aanpassing-depressie adhv 4-dimensioneel model


Dag 2

 • Psychologie van arbeid en bevalling
  • Welke factoren spelen een rol in een positieve bevallingservaring
  • Door welke concrete reflectievragen en oefeningen kan je als hulpverlener de kans op een goede outcome vergroten

Dag 3

 • Psychiatrische stoornissen in het peripartum bij mama's en papa's (deel 1)

        inoefenen signaaldetectie adhv beeldmateriaal en casuïstiek

  • Parentale burn-out
  • Depressie
  • Angststoornissen
   • Gegeneraliseerde angststoornis
   • Paniekstoornis
   • Specifieke fobie: bloed- en naaldfobie, tocofobie
  • Obsessief compulsieve stoornis


Dag 4

 •   Psychiatrische stoornissen in het peripartum bij moeders en vaders (deel 2)

          inoefenen signaaldetectie adhv beeldmateriaal en casuïstiek

  • Postpartum psychose
  • Persoonlijkheidsstoornissen
  • Middelenmisbruik 
  • Eetstoornissen 
 • Getuigenispostpartumpsychose door Brenda Froyen

Dag 5

Zorgtraject perinatale mentale gezondheidszorg op maat van jouw praktijk/organisatie

 • Nagaan risicofactoren inzake ontwikkeling psychiatrische stoornissen
 • Screening van depressie en angst met vragenlijsten
 • Zorgnetwerk installeren (sociale kaart)
 • Toepassing: Born in Belgium tool

Detectie en behandeling van suicidaal gedrag 

Psychofarmaca in het peripartum

 • Overzicht frequent voorgeschreven medicatie + werking + bijwerkingen

 Invloed van pre- en postnatale stress op de ontwikkeling van het kind

Aanleren van copingsmechanismen inzake omgaan met stress 

Training van aangeven van grenzen bij mama's

Hoe rekening houden met culturele verschillen bij perinatale mentale               gezondheid (zelfstudie)

Dag 6


Inoefenen gesprekstechnieken 

Dag 7


Inoefenen coachingstechnieken

Dag 8

Casusbesprekingen 

Dag 9


Inoefenen psychologische interventiesDag 10


Inoefenen psychologische interventies


Dag 11


Casusbesprekingen


Dag 12

  Begeleiding bij fertiliteitsproblemen en ART-zwangerschap 

  Compilatie van 4 getuigenissen rond PGT - zwanger met donor - zwanger na IVF      en zwangerschapsverlies - langdurig fertiliteitstraject zonder zwangerschap     (verhaal, tips voor omgeving en hulpverleners)

Dag 13

Begeleiding bij wensouders die beroep doen op donormateriaal (bewust alleenstaande moeders, lesbische koppels, zaadceldonor, eiceldonor, embryodonor


Dag 14

 Begeleiding bij keuze en verwerking van zwangerschapsafbreking omwille van psychosociale redenen

Dag 15

 Begeleiding bij keuze en verwerking van zwangerschapsafbreking omwille van medische redenen

Dag 16

  Begeleiding bij zwangerschapsverlies

Dag 17

  Seksualiteit in het peripartum 

  Intrafamiliaal geweld in het peripartum 

Dag 18

 Infant Mental Health 

 • Modellen inzake hechting

 • Beïnvloedende factoren op de ontwikkeling van hechting

 • Signalen van veilige/onveilige hechting herkennen

 • Hechtingsrelatie stimuleren/herstellen

Dag 19

  Casusbesprekingen

D O C E N T E N

KAATJE VAN HEMELRIJK behaalde haar diploma master in de klinische psychologie aan de KUL en volgde vervolgens de opleiding integratieve psychotherapie aan de UA. Verder bekwaamde ze zich in rouwtherapie, traumatherapie (EMDR, exposure) en schematherapie. In 2011 begon ze haar loopbaan in de palliatieve hulpverlening. Toen Kaatje mama werd, ervaarde ze dat er nog veel groeikansen lagen in de emotionele ondersteuning voor, tijdens en na de zwangerschap. Bijgevolg specialiseerde ze zich via verscheidene opleidingen in perinatale psychotherapie en infant mental health. In 2018 startte ze op de materniteit van AZ Klina en werd Draag-Kracht opgericht met oog op het psychologisch begeleiden van (aanstaande) gezinnen en het opleiden van hulpverleners. Naast haar functie als psycholoog in het ziekenhuis en bij Draag-Kracht, is Kaatje eveneens werkzaam als lector perinatale psychologie in de opleiding vroedkunde in AP Hogeschool.

DR. AN-SOFIE VAN PARYS behaalde haar diploma als vroedvrouw aan de Erasmus Hogeschool Brussel, gevolgd door een master in de sociale agogiek aan de VUB en een master in de familiale en seksuele wetenschappen aan de KUL. Na enkele jaren in de bijzondere jeugdzorg te hebben gewerkt, kreeg ze de kans doctoraatsonderzoek te verrichten naar partnergeweld tijdens de zwangerschap en werd ze medecoördinator van het Vlaamse pilootproject ‘zorgtraject perinatale geestelijke gezondheidszorg’. An-Sofie is tevens klinisch actief en ondersteunt vrouwen en koppels op psychisch evenals seksuologisch vlak tijdens en na de zwangerschap. In dit kader volgde ze een opleiding in de oplossingsgerichte psychotherapie aan het Korzybski instituut.

draag kracht

DR. BINU SINGH studeerde kinder- en jeugdpsychiatrie en integratieve psychotherapie aan de UA. Haar grote voorliefde voor het preventief ondersteunen van het prille mensenleven stuwde haar om zich verder te bekwamen in de pre- en perinatale psychologie, infant mental health care en innerlijk kind werk bij volwassenen. Doorheen de jaren bestudeerde ze verschillende aspecten van fysieke en geestelijke gezondheid die leidden tot een holistische visie als onderstroom van al haar huidige professionele activiteiten. Binu is oprichtster en leidinggevende arts van 'kleine K’: een dagziekenhuis binnen UPC Leuven waar extra ondersteuning wordt geboden aan baby's en peuters die het moeilijk hebben. Daarnaast is ze voorzitter van het Vlaamse WAIMH en werkt ze regelmatig mee aan informatieverlening rond de zorg voor jonge kinderen via media, lezingen en opleiding. Op deze manier tracht Binu stem te geven aan en hulp te bieden voor de noden van het jonge kind in onze samenleving. Tenslotte biedt ze life coaching aan volwassenen en supervisie aan professionelen binnen het werkveld van geestelijke gezondheidszorg voor kinderen van 0-6 jaar.

LINDA VAN NUFFEL is opgeleid als cliënt centered, experiëntieel en psychoanalytisch psychotherapeut. Ze was jarenlang actief in CGG VAGGA als individueel en groepspsychotherapeut. Momenteel geeft ze therapie en supervisie in haar privé praktijk te Schoten. Daarnaast is ze staflid binnen de opleiding integratieve psychotherapie aan de Universiteit Antwerpen waar ze supervisie geeft aan psychotherapeuten in spe en mee de opleiding voor supervisoren oprichtte. Haar interesse in de vroege moeder- kind verbinding is altijd zeer aanwezig geweest, gezien het belang hiervan voor het verdere leven van elk mens. In haar werk komt deze primaire relatie vaak bij volwassenen met psychische moeilijkheden terug aan bod en is er nog vaak herstel nodig voor de interne baby/kind.

G E T U I G E N I S S E N  D E E L N E M E R S

'De opleiding was ontzettend interessant en ik zou ze absoluut aanraden. Omwille van mijn doctoraat aan de Universiteit Antwerpen had ik al veel kennis rond perinatale thema’s. Doch werd ik door bepaalde onderwerpen nog erg verrast, zoals onder meer psychiatrische stoornissen in het peripartum bij mama’s/papa’s en hechting. De getuigenissen rond postpartum psychose, fertiliteit en perinatale depressie, maakten van de opleiding een mooi geheel waarbij theorie onmiddellijk werd gekoppeld aan de praktijk. Inzake communicatietechnieken heb ik enorm veel geleerd en ben ik tot inzicht gekomen dat er nog veel groei mogelijk is. Kortom: na deze opleiding kan je als vroedvrouw veel beter inspelen op mentale problemen en de vrouw meer vanuit een holistische visie benaderen.'

Mia Masaer - projectmedewerker moeder-kind zorg Gasthuis Zusters Antwerpen


'Ik ben dankbaar dat ik de kans heb gekregen om deze opleiding te volgen. Het unieke karakter (en locatie), de combinatie van de inhouden en de keuze van de gastsprekers, maakt deze opleiding volwaardig en een versterking van bestaande kennis als onderzoeker, paramedicus en therapeut.''

Dr. Julie Vanderlinden - onderzoeker gezondheidszorg en docent verpleegkunde en psychosociale gerontologie


'Ik heb een veelheid aan kennis mogen vergaren in de opleiding. In de concrete methodieken (psycho-educatie, oefeningen,…) die Kaatje meegeeft, ligt voor mij een grote meerwaarde. Ik heb er reeds een aantal kunnen toepassen, met fijne resultaten. Die mogelijkheid om binnen de moeilijkere momenten in een zwangerschap/kraamtijd toch lichtpunten en handvaten aan te reiken is voor vele gezinnen een niet te onderschatten meerwaarde.'

Inge Van gorp - Kinesist, vroedvrouw, coach ‘Blauwemaan’


'Ik heb meer uit de opleiding gehaald dan ik oorspronkelijk had verwacht: als vroedvrouw en persoon heeft deze me laten groeien. Mijn visie over psychisch welzijn in de perinatale ruimte werd vergroot, waardoor ik bepaalde ‘struggles’ van vrouwen in het peripartum beter kan begrijpen en kaderen naar collega’s. Daarnaast ben ik bedreven geworden in het bevragen van risicofactoren tijdens prenatale consultaties en het bieden van gepaste hulp. Het aanleren van de specifieke gespreksvaardigheden bleek een grote uitdaging, daar je als vroedvrouw vooral praktisch en oplossingsgericht bent opgeleid.'

Bieke Blondé - vroedvrouw


'De opleiding ‘perinatale counseling’ heeft mijn verwachtingen ruimschoots waar gemaakt. De theorie was erg boeiend, in het bijzonder het concept van verbinding tijdens de module ‘hechting’ dat doorheen de hele opleiding terug kwam. De verdieping in gesprekstechnieken zorgden ervoor dat ik meer leerde doorvragen op gevoelsniveau, wat door cliënten erg werd gewaardeerd en hen echt verder bracht. Tenslotte waren de getuigenissen van ervaringsdeskundigen erg interessant en leerzaam.'

Anne-Marleen Meulink – Coach en auteur ‘Postpartum depressie’


Ik heb de opleiding ervaren als verruimend, verrijkend en een eye-opener. Enerzijds heeft mijn kennis en inzicht een sterke boost gekregen. Anderzijds kreeg ik heel wat praktische tools bij het voeren van gesprekken. Tijdens de opleiding werd duidelijk dat hulpverleners hier echt nood aan hebben!'

Demi Sprangers – vroedvrouw


'Ik heb tijdens de opleiding veel nuttige tips gekregen en ben me nog meer bewust geworden van gebruikte technieken. Wat zeker een indruk bij me heeft nagelaten is het leren inleven in de wereld van baby’s en de manier waarop ze communiceren. De opleiding liet me verder groeien van sociaal naar psychosociaal werker.'

Sofie Nauwelaerts – maatschappelijk werker


'In mijn dagelijkse praktijk is de opleiding een absolute meerwaarde waarbij ik kan terugvallen op verkregen inzichten in psychologische problemen en aangeleerde gesprekstechnieken. Op persoonlijk vlak ben ik mezelf een aantal keer tegengekomen. De mogelijkheid die werd geboden om eigen patronen te ontdekken, deed me veel nadenken over mezelf en gaf me veel zelfinzicht. Zelfkennis is immers het begin van alle wijsheid!'

Mimi Krijnen – vroedvrouw


'De opleiding bracht mij een diepe theoretische onderbouw. Ik heb nu meer inzicht in de materie en kan er direct mee aan de slag. Het meest haalde ik uit de gesprekstechnieken en psychotherapeutische technieken, waardoor ik extra handvaten heb ik het begeleiden van prille mama’s om nog meer diepgang in gesprekken te creëren.'

Katelijne Duron – Mamacoach


'De opleiding was voor mij echt een meerwaarde, het voelde wat als ‘thuiskomen’. Alle theoretische kennis was zeer interessant en ik ging er onmiddellijk mee aan de slag in de praktijk. Met name het werken met trauma triggerde me enorm. Mama’s op MIC, neonato,… staan namelijk vaak in de kou. Daarnaast werd ik persoonlijk ook erg geraakt. Bepaalde thema’s waren confronterend, maar gaven me ook voor de eerste keer de kans om mijn veerkracht hierin te voelen.'

Tessa Gnucci – Verlies- en rouwconsulent voor mama's


'In deze toegankelijke opleiding krijg je een onderdompeling in perinatale psychische problematiek, waarbij hele goede handvaten worden aangereikt. Ik kan dit echt heel goed gebruiken in de (zelfstandige) praktijk. Het is eveneens boeiend om je eigen kwaliteiten en werkpunten tegen te komen.'

Karen Wezenbeek – vroedvrouw