S E K S U A L I T E I T  I N  P E R I P A R T U M


O M S C H R I J V I N G

Tijdens deze namiddag krijg je als hulpverlener praktische handvaten mee over hoe je het thema seksualiteit kan integreren in gesprekken met ouders tijdens de perinatale periode.

  • Hoe seksualiteit bespreekbaar maken
  • Zwangerschap en seksualiteit: aandachtspunten en tips
  • Postpartum en seksualiteit: aandachtspunten en tips

D O C E N T

DR. AN-SOFIE VAN PARYS behaalde haar diploma als vroedvrouw aan de Erasmus Hogeschool Brussel, gevolgd door een Master in de sociale agogiek aan de Vrije Universiteit Brussel en een Master in de familiale en seksuele wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven. Na enkele jaren in de bijzondere jeugdzorg te hebben gewerkt, kreeg ze de kans doctoraatsonderzoek te verrichten aan de Universiteit Gent naar partnergeweld tijdens de zwangerschap en werd ze medecoördinator van het Vlaamse pilootproject ‘zorgtraject perinatale geestelijke gezondheidszorg’. An-Sofie is tevens klinisch actief en ondersteunt vrouwen en koppels op psychisch evenals seksuologisch vlak tijdens en na de zwangerschap. In dit kader volgde ze een opleiding in de oplossingsgerichte psychotherapie aan het Korzybski instituut.

D A T U M 

25/3/2025 van 13u30-17u.


L O C A T I E

De themadag zal online doorgaan.

 

K O S T P R I J S

70 Euro (excl. BTW), waarvan je zelf 49 Euro (excl. BTW) betaalt met de KMO-portefeuille.

unsplash