LICHAAMSGERICHTE THERAPIE
BIJ PERINATALE THEMA'S

O M S C H R I J V I N G

In deze 4-daagse cursus maak je kennis met de theoretische en wetenschappelijke grondslagen van Experiential Bodywork®, een vernieuwend bodymind denk- en werkkader voor geïntegreerd lichaamswerk bij spanning, psychosomatiek en trauma. EBW® biedt een
domein-overstijgende kapstok voor het werken met het lichaam als toegangspoort tot de belevingswereld van de patiënt. EBW® is geen nieuwe therapie maar wil therapeuten, artsen en coaches gefundeerde, ‘trans-disciplinaire’ inzichten en concrete handvatten bieden om anders
te leren kijken, denken en werken wanneer het lichaam van patiënten moeilijk doet. De EBW®- peiler die in deze basiscursus centraal staat, is de ontwikkelingsdynamische analyse van het lichaam; kortweg, het gelaagde lichaam. Na een bondige toelichting over wat EBW® inhoudt, staan we stil bij het belang van een domein-overstijgende benadering van spanning, psychosomatiek en trauma. Vervolgens onderbouwen we vanuit (neuro-)biologische, psychologische en filosofische bril diverse
kernbegrippen uit lichaamsgerichte psychotherapie en geïntegreerd lichaamswerk. Daarbij onderzoeken we vragen uit de praktijk zoals ‘Hoe kan traumatische spanning zich vastzetten in het lichaam?’, ‘Hoe kan spanningsontlading begrepen worden?’, ‘Wat is een spierpantser en wat
is hierbij de beste handgreep?’, ’Wat is de invloed van (on)veilige hechting op het lichaam? ‘Waarom werken psychosomatische processen zowel ‘bottom-up’ als ‘top-down’ en wat betekent dat voor de praktijk?’, ‘Slaat het lichaam herinneringen op?’ en ‘Waarom is het onbewuste zo belangrijk in lichaamswerk?’. Doorheen de cursus introduceren we verschillende
werkconcepten en technieken voor de concrete praktijk en analyseren we eigen casusmateriaal. Tot slot vertalen we de opgedane kennis in een handig model voor anamnese en diagnostiek.

D O C E N T

Dr. Joeri Calsius is van basisopleiding klinisch psycholoog (PhD.) en kinesitherapeut, hij studeerde eveneens cultuurfilosofie (MA.) en gezondheidswetenschappen (MSc.). Hij specialiseerde zich als lichaamsgericht psychotherapeut en osteopaat D.O. Hij promoveerde op een verhandeling over een geïntegreerde benadering van angst vanuit psychodynamische, fenomenologische en lichaamstherapeutische invalshoek. Voor dit proefschrift ontving hij in 2013 de Van Helsdingen Prijs van de Nederlandse Stichting Psychiatrie en Filosofie. Hij is werkzaam in een eigen groepspraktijk te Maasmechelen met focus op een geïntegreerde benadering van stress, psychosomatiek en trauma. Daarnaast is hij deeltijds universitair docent en gastdocent aan diverse
postgraduaat-opleidingen in binnen- en buitenland. Als onderzoeker publiceert hij over facetten van geïntegreerd lichaamswerk. Hij is auteur van diverse peer-reviewed publicaties en boekbijdragen. Zijn handboek
‘Werken met een lichaam dat moeilijk doet. Een andere kijk op het psychosomatische lichaam in therapie.’ (Acco, 2020 vierde druk) verscheen bij Routledge (2020) als ‘Treating psychosomatic patients. In
search of a transdisciplinary framework for the integration of bodywork in psychotherapy’. In 2021 verscheen zijn meest recente boek ‘In de wachtkamer van het lichaam. Een ontwikkelingsdynamische basis voor
geïntegreerd lichaamswerk en lichaamsgerichte psychotherapie’.

D A T U M 

28 februari 2023

1 maart 2023

21, 22 maart 2023 april 2022


L O C A T I E

De opleiding gaat door in zaal 'Smaragd'  van Draag-Kracht, Kontichsesteenweg 44, 2630 Aartselaar.

 

K O S T P R I J S

660 Euro (excl BTW) waarva u zelf 462 Euro (excl BTW) betaalt met gebruik van de KMO-portefeuille.

draag-kracht