Psychische veranderingen en stoornissen in de perinatale periode

O M S C H R I J V I N G

Het krijgen van een baby is een bijzondere levensgebeurtenis die gepaard kan gaan met een toenemende psychosociale kwetsbaarheid. Vele jonge gezinnen ervaren deze periode als een ‘broze wolk’ met episoden van emotioneel onevenwicht. Eén op vijf vrouwen en één op tien mannen wordt hierbij werkelijk geconfronteerd met een psychiatrische aandoening, zoals angst en depressie. In deze opleiding leer je zeer diepgaand de verschillende fasen van de overgang naar het ouderschap herkennen, bevragen en ondersteunen. De manier waarop de tranistie naar het ouderschap gebeurt, vormt als het ware een 'primer' voor mentaal welzijn van ouders en hechting met de baby. Goede kennis over dit proces en het omzetten van deze theroie in begeleiding is aldus essentieel wanneer je werkt met deze doelgroep. Daarnaast bespreken we uitgebreid hoe psychiatrische stoornissen zich kunnen presenteren in de periode van zwangerschap, bevalling en pril ouderschap. 


P R O G R A M M A

Deze opleiding is een onderdeel van de cursus 'perinatale psychologie', maar kan ook afzonderlijk worden gevolgd. D O E L G R O E P

Professionelen (psychologen, psychotherapeuten, orthopedagogen, coaches, sociaal werkers, vroedvrouwen, doula's, begeleiders kinderopvang, leerkrachten,...) die zich willen bekwamen in de psychologische ondersteuning van vrouwen en hun gezin vanaf zwangerschapswens tot twee jaar na de geboorte. 


D A T A

Elke opleidingsdag start om 10u en eindigt om 16u30.

Live: in 2024:

20/9;   21/9;   11/10;   12/10

Online in 2025: 

10/1;   11/1;   17/1;   18/1

       

L O C A T I E

De live opleiding gaat door in zaal Jasmijn van Draag-Kracht.

Voor de online opleiding krijg je daags voordien steeds een link voor de teams vergadering toegestuurd.

Dag 1


 • Mythes inzake perinatale mentale gezondheid
 • Transitiefase
  • Welke psychologische veranderingen horen bij de aanpassing aan het ouderschap?
  • Theorieën rond opnemen ouderrol
  • Welke concrete vragen kan je stellen om dit proces te ondersteunen in gesprekken?
  • Wat zijn rode vlaggen in dit proces?
  • Inschatting maken waar cliënt zich bevindt op continuüm normale aanpassing-depressie adhv 4-dimensioneel model


Dag 2

 • Psychologie van arbeid en bevalling
  • Welke factoren spelen een rol in een positieve bevallingservaring
  • Door welke concrete reflectievragen en oefeningen kan je als hulpverlener de kans op een goede outcome vergroten

Dag 3

 • Psychiatrische stoornissen in het peripartum bij mama's en papa's (deel 1)

        inoefenen signaaldetectie adhv beeldmateriaal en casuïstiek

  • Parentale burn-out
  • Depressie
  • Angststoornissen
   • Gegeneraliseerde angststoornis
   • Paniekstoornis
   • Specifieke fobie: bloed- en naaldfobie, tocofobie
  • Obsessief compulsieve stoornis


Dag 4

 •   Psychiatrische stoornissen in het peripartum bij moeders en vaders (deel 2)

          inoefenen signaaldetectie adhv beeldmateriaal en casuïstiek

  • Postpartum psychose
  • Persoonlijkheidsstoornissen
  • Middelenmisbruik 
  • Eetstoornissen 
 • Getuigenispostpartumpsychose door Brenda Froyen

K O S T P R I J S

500 Euro (excl. BTW) waarvan u zelf 350 Euro (excl. BTW) betaalt na tussenkomst van de KMO portefeuille. Zowel zelfstandigen (in bijberoep) als KMO’s kunnen deze premie aanvragen. 

D O C E N T 

KAATJE VAN HEMELRIJK behaalde haar diploma master in de klinische psychologie aan de KUL en volgde vervolgens de opleiding integratieve psychotherapie aan de UA. Verder bekwaamde ze zich in rouwtherapie, traumatherapie (EMDR, exposure) en schematherapie. In 2011 begon ze haar loopbaan in de palliatieve hulpverlening. Toen Kaatje mama werd, ervaarde ze dat er nog veel groeikansen lagen in de emotionele ondersteuning voor, tijdens en na de zwangerschap. Bijgevolg specialiseerde ze zich via verscheidene opleidingen in perinatale psychotherapie en infant mental health. In 2018 startte ze op de materniteit van AZ Klina en werd Draag-Kracht opgericht met oog op het psychologisch begeleiden van (aanstaande) gezinnen en het opleiden van hulpverleners. Naast haar functie als psycholoog in het ziekenhuis en bij Draag-Kracht, is Kaatje eveneens werkzaam als lector perinatale psychologie in de opleiding vroedkunde in AP Hogeschool.

draag kracht