Z W A N G E R S C H A P S A F B R E K I N G

O M S C H R I J V I N G

Toekomstige ouders staan al heel snel in de zwangerschap onvermijdelijk voor belangrijke keuzes. Prenatale testen zijn immers niet meer weg te denken uit het huidige zwangerschapsbeleid; ze worden standaard aangeboden. Ouders gaan er bijna evident op in, omdat ze willen gerustgesteld worden. Maar wat als deze testen een afwijkend resultaat tonen? Zonder het goed te beseffen staan sommige ouders voor de verscheurende ‘keuze’ voor een zwangerschapsafbreking of een leven met een kindje met een ernstige beperking.

 

Voor sommige van onze cliënten/patiënten beginnen de vragen nog vroeger: Wat als de zwangerschap niet echt gepland was? Hoe zal de initiële shock evolueren: zal het leiden tot een gewenste zwangerschap of kiezen zij finaal voor een abortus? Hoe beslis je überhaupt voor een zwangerschap? Wanneer ben je er écht klaar voor? We zien dat sommige vrouwen/koppels zelfs bij een geplande, gewenste zwangerschap dreigen te bezwijken onder de druk en het moeilijk hebben met de confrontatie met het onvoorspelbare en het oncontroleerbare van een zwangerschap.

 

Hoe kunnen wij hen helpen?                                               

Tijdens deze 2-daagse vorming dagen we je uit om met je cliënten/patiënten meer ruimte maken voor het ‘Onverwachte’, dwz. als het anders loopt dan verwacht. We staan stil bij de verschillende dilemma’s die op hun pad kunnen komen en presenteren een model van counseling om hen hierin bij te staan. Een concreet 3-stappenplan kan houvast bieden bij elk van deze keuzes.

 

Daarnaast staan we stil bij de gevolgen van eventuele beslissingen. We schetsen wat het verschil is tussen een abortus om psychosociale redenen en een zwangerschapsafbreking om medische redenen en geven het wettelijk kader in een notendop mee. We tonen hoe een rouwproces er nadien kan uit zien en we presenteren theoretische inzichten en concrete handvatten voor de begeleiding vanuit onze praktijk.

 

Herken je de worstelingen van je cliënten/patiënten bij bovenstaande dilemma’s en wil je hen nog beter kunnen ondersteunen? Word je soms écht geraakt door de begeleidingen die je doet en ben je op zoek naar een kader voor je eigen worstelingen hiermee? Schrijf je dan in voor deze 2-daagse vorming. Je vindt hier gelijkgestemden, die soms ook op hun eigen grenzen botsen of uitgedaagd worden in hun persoonlijk waardenkader. Boeiende uitdagingen die je begeleiding kleuren…

 

Fara vzw deelt graag hun jarenlange expertise binnen dit boeiende domein en reikt je concrete tools aan voor je persoonlijke praktijk. Op dag 1 ligt de focus op de thema’s ongeplande zwangerschap en abortus en op dag 2 verdiepen we rond prenatale testen en zwangerschapsafbreking na een prenatale diagnose.

D A T U M 

20/11/2023 en 21/11/2023 van 9u30-17u. 


L O C A T I E

De opleiding zal doorgaan in Draag-Kracht, zaal Smaragd, Kontichsesteenweg 44, 2630 Aartselaar.

 

K O S T P R I J S

350 Euro (excl. BTW), waarvan je zelf 245 Euro (excl. BTW) betaalt met de KMO-portefeuille.

D O C E N T 

Fara vzw is een professionele organisatie gevestigd in Heverlee, die luistert, informeert en begeleidt bij zwangerschapskeuzes. Zo behoren de thema's kinderwens, ongeplande zwangerschap, tienerszwangerschap, prenatale testen en zwangerschapsverlies tot hun expertisedomeinen. Fara bestaat uit een gedreven van vijf medewerkers. Deze vorming rond zwangerschapsafbreking wordt gegeven door Sindy Helsen en Katleen Alen.