Z W A N G E R S C H A P S A F B R E K I N G

O M S C H R I J V I N G

Toekomstige ouders staan al heel snel in de zwangerschap onvermijdelijk voor belangrijke keuzes. Prenatale testen zijn immers niet meer weg te denken uit het huidige zwangerschapsbeleid, ze worden standaard aangeboden. Ouders gaan er bijna evident op in, omdat ze willen gerustgesteld worden. Maar wat als deze testen een afwijkend resultaat tonen? Zonder het goed te beseffen staan sommige ouders voor de verscheurende ‘keuze’ voor een zwangerschapsafbreking of een leven met een kindje met een ernstige beperking.

 

Voor bepaalde cliënten beginnen de vragen nog vroeger: wat als de zwangerschap niet echt gepland was? Hoe zal de initiële shock evolueren: zal het leiden tot een gewenste zwangerschap of kiezen zij finaal voor een abortus? Hoe beslis je überhaupt dat je een kindje wil? Wanneer ben je er écht klaar voor? We zien weleens dat vrouwen/koppels zelfs bij een geplande zwangerschap dreigen te bezwijken onder de druk en het moeilijk hebben met de confrontatie met het onvoorspelbare en het oncontroleerbare van een baby te verwachten.

 

Hoe kunnen wij hen helpen?      

                                         

Tijdens deze 2-daagse vorming schetsen wat het verschil is tussen een zwangerschapsafbreking om medische redenen en een abortus om psychosociale redenen en geven het wettelijk kader in een notendop mee. We dagen je uit om met je cliënten meer ruimte maken voor het ‘onverwachte’. Er wordt stil gestaan bij de verschillende dilemma’s die op hun pad kunnen komen en presenteren een model van counseling om hen hierin bij te staan. Een concreet 3-stappenplan kan houvast bieden bij elk van deze keuzes. Daarnaast belichten we de gevolgen van eventuele beslissingen. Er wordt getoond hoe een rouwproces er nadien kan uit zien en we geven theoretische inzichten en concrete handvaten mee voor  begeleiding in de praktijk.

 

Herken je de worstelingen van je cliënten bij bovenstaande thema's en wil je hen nog beter kunnen ondersteunen? Word je soms écht geraakt door de begeleidingen die je doet en ben je op zoek naar een kader om hiermee om te gaan? Schrijf je dan in voor deze opleiding. Je vindt hier gelijkgestemden, die soms ook op hun eigen grenzen botsen of worden geconfronteerd met hun eigen persoonlijke waarden. Boeiende uitdagingen die mee je begeleiding kleuren. Fara vzw deelt graag hun jarenlange expertise binnen dit interessante domein!

D O C E N T 

Fara vzw is een professionele organisatie gevestigd in Heverlee, die luistert, informeert en begeleidt bij zwangerschapskeuzes. Zo behoren de thema's kinderwens, ongeplande zwangerschap, tienerszwangerschap, prenatale testen en zwangerschapsverlies tot hun expertisedomeinen. Fara bestaat uit een gedreven team van vijf medewerkers. De eerste dag wordt gegeven door Katleen Alen. Zij is opgeleid als maatschappelijk werker, criminoloog en relatie- en gezinstherapeut. Zij bekwaamde zich verder in rouw en verlies vanuit een systemisch perspectief. Bij Fara ondersteunt Katleen cliënten met vragen rond kinderwens en abortusverwerking. De tweede dag wordt begeleidt door Sindy Helsen. Zij is klinisch psycholoog en relatie- en gezinstherapeut met expertise in EFT. Binnen Fara doet Sindy begeleidingen rond prenatale diagnose. 

D A T A 

In 2025 (online): 14/2 - 15/2.

T I J D S T I P

Vrijdag en zaterdag van 9u30-16u30.

L O C A T I E

De opleiding is online te volgen. Daags voordien krijg je link voor de teams vergadering toegestuurd. 

 

K O S T P R I J S

2 x 155 Euro (excl. BTW), waarvan je zelf 2 x 108.5 Euro (excl. BTW) betaalt met de KMO-portefeuille.