P E R I N A T A A L  V E R L I E S  E N  R O U W       

O M S C H R I J V I N G

Perinataal verlies is veelvoorkomend en toch erg onzichtbaar. In deze tweedaagse opleiding staan we stil bij de betekenis van perinataal verlies en hoe we er als hulpverlener mee aan de slag kunnen gaan.

In dag 1 neemt Marleen je mee vanuit haar ervaringsgerichte blik. Centraal staat het voeling krijgen en zacht kunnen ervaren van hoe perinataal verlies kan binnenkomen bij de hulpverlener. We zoeken naar veiligheid in het werken met onszelf en cliënten rond deze thema’s. Er wordt kort stilgestaan bij theoretische handvaten en het leren wordt ondersteund door beeldmateriaal.

In dag 2 neemt Uschi je mee vanuit haar praktijkgerichte en academische blik. We vertrekken vanuit de kinderwens en zoomen in op de vele perspectieven bij perinataal verlies. We verankeren dit alles in de meest gebruikte theoretische kaders die als leidraad dienen voor verdiepende oefeningen. Hoe kan je zinvol begeleiden bij perinataal verlies? En wat is de rol van de hulpverlener of therapeut en welke rol speelt de context?

De twee opleiders bieden verschillende perspectieven op dezelfde thematiek en maken vanuit hun praktijk de verbinding tussen de twee opleidingsdagen. Deze aanpak nodigt hulpverleners uit om stil te staan bij zichzelf om vanuit oprechte authenticiteit aan de slag te gaan met ouders die perinatale verliezen meemaken.

D O C E N T E N 

USCHI VAN DEN BROECK is klinisch psycholoog en familietherapeut. Zij behaalde haar doctoraat in de Biomedische wetenschappen en deed onderzoek naar psychologische aspecten en beslissingsprocessen van koppels bij geassisteerde voortplanting. Zij werkt als psycholoog op de dienst Gynaecologie van het UZ Leuven en het Leuvens Universitair Fertiliteitscentrum. Ze begeleidt er toekomstige mama’s en papa’s tijdens een fertiliteitstraject en rond de zwangerschap. Daarnaast werkt ze als rouwtherapeut in het Expertisecentrum Verbinding in Verlies (Boutersem) waar ze cliënten ondersteunt bij hun verlieservaringen en opleiding geeft.

D A T U M 

25/10/'21 en 26/10/'21 van 9u30-16u30.

L O C A T I E

De opleiding zal doorgaan in de Smaragd ruimte van Draag-kracht, Kontichsesteenweg 44, 2630 Aarstelaar.

 

K O S T P R I J S

360 Euro (excl. BTW), waarvan je zelf 252 Euro (excl. BTW) betaalt met de KMO-portefeuille.

MARLEEN VERTOMMEN is muzikant en rouwtherapeut actief in de groepspraktijk Verbinding in Verlies (Boutersem) en in haar privé praktijk in Wijgmaal (Leuven).  Bij vzw Met Lege Handen, een vereniging voor en door ouders van een overleden baby, engageerde ze zich als begeleider van gespreksgroepen, geeft ze lezingen en vormingen. Sinds het overlijden van haar kinderen Elise en Gommaar is omgaan met verlies een belangrijk deel van haar persoonlijke en professionele leven. “Ik leef mijn leven zoekend naar een balans tussen vreugde en verdriet.”