P E R I N A T A A L  V E R L I E S  E N  R O U W       

O M S C H R I J V I N G

In deze opleidingsdag wordt je als hulpverlener getraind in het begeleiden van ouders die een kindje hebben verloren. Je krijgt een theoretisch kader mee dat voelbaar wordt gemaakt door getuigenissen en casuïstiek. Daarnaast krijg je vele therapeutische technieken mee die je onmiddellijk kan toepassen in gesprek met ouders. 


- Context van perinataal verlies: terminologie en kenmerken

- Rouwmodellen begrijpen aan de hand van getuigenissen en vertalen naar de concrete praktijk

- Gebruik van metaforen 

- Differentiaaldiagnoses: depressie en pathologische rouw

- Bespreking perinatale rouw per tijdsfase (van slecht nieuws tot terug aan het werk)

- Waar rekening mee houden bij: slecht nieuws - bevalling - kraamtijd - postkraamtijd - opnieuw aan het werk - opnieuw in verwachting?

- Verschillende fasen van rouwbegeleiding: groeien naar veerkracht

- Hoe opnieuw ruimte maken wanneer een rouwproces niet meer in beweging is door aanhoudende schuldgevoelens, kwaadheid, waarom-vragen,... 

- Hoe rouwen broertjes en zusjes?


Een mooie aanvullening op deze opleiding, is de vorming rond zwangerschapsafbreking, waarbij je wordt getraind in het begeleiden van een beslissingsproces na een onverwachte zwangerschap of prenatale diagnose.

D O C E N T 

KAATJE VAN HEMELRIJK behaalde haar diploma master in de klinische psychologie aan de KUL en volgde vervolgens de opleiding integratieve psychotherapie aan de UA. Verder bekwaamde ze zich in schematherapie, rouwtherapie en traumatherapie (EMDR). In 2011 begon ze haar loopbaan in de palliatieve hulpverlening. Toen Kaatje mama werd, ervaarde ze dat er nog veel groeikansen lagen in de emotionele ondersteuning voor, tijdens en na de zwangerschap. Bijgevolg specialiseerde ze zich via verscheidene opleidingen in perinatale psychotherapie en infant mental health. In 2018 startte ze op de materniteit van AZ Klina en werd Draag-Kracht opgericht met oog op het psychologisch begeleiden van (aanstaande) gezinnen en het opleiden van hulpverleners. Naast haar functie als psycholoog in het ziekenhuis en bij Draag-Kracht, is Kaatje eveneens werkzaam als (gast)docent perinatale psychologie bij AP Hogeschool, KdG, Born in Belgium en Rino.

D A T U M 

In 2025: 28/2.

T I J D S T I P

Vrijdag van 9u30-16u30. 


L O C A T I E

De opleiding is online volgen. Daags voordien krijg je een link voor de teams vergadering toegestuurd.

 

K O S T P R I J S

125 Euro (excl. BTW), waarvan je zelf 87.5 Euro (excl. BTW) betaalt met de KMO-portefeuille.