G R O E P  'B R O Z E  W O L K' 

O M S C H R I J V I N G 

Het krijgen van een baby is een bijzondere levensgebeurtenis die gepaard kan gaan met een toenemende psychische kwetsbaarheid. Uit onderzoek blijkt dat 20% van de mama's en 10% van de papa's in deze periode sombere of angstige gevoelens ervaart. Het is zinvol om je hierbij professioneel te laten begeleiden in een individueel traject. Daarnaast ervaren vele mama's en papa's het ook als steunend om ervaringen uit te kunnen wisselen met lotgenoten. Dit gebeurt onder professionele begeleiding en in kleine groep (max. 6 deelnemers). Daar elke lotgenotengroep die start verschillend is qua samenstelling en behoeften, wordt op het einde van de eerste samenkomst een traject op maat voorgesteld onder inbreng van de verschillende groepsleden. 

P S Y C H O L O O G

Kaatje studeerde af als Master klinische- en gezondheidspsychologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Gedurende 7 jaar was zij werkzaam in oncologische en palliatieve hulpverlening van algemene ziekenhuizen. In dit kader volgde zij de opleiding tot rouwtherapeut. Ondertussen startte ze haar privé praktijk op, waarin Kaatje nog steeds actief is. Met oog op het begeleiden van cliënten met allerhande psychische moeilijkheden, deed ze de 4-jarige opleiding ‘integratieve psychotherapie’ aan de universiteit van Antwerpen. Na zelf het moederschap te ervaren in al haar aspecten, groeide haar interesse in de perinatale psychologie. Bijgevolg koos ze in 2017 voor een nieuwe uitdaging als psycholoog op de materniteit van AZ Klina. Zij bekwaamde zich in dit vakgebied door deelname aan verscheidene cursussen, werkgroepen en intervisies. Momenteel volgt Kaatje de 4-jarige opleiding ‘praktijkexpert in de perinatale geestelijke gezondheid’. Daarnaast biedt ze in het ziekenhuis psychologische ondersteuning op INZO en is ze dienstverantwoordelijke klinische psychologie. Tenslotte coördineert Kaatje het centrum ‘Draag-Kracht’ en geeft ze les in de opleiding ‘Perinatale counseling’.

D A T A 

Bij voldoende inschrijvingen (minimum 4 deelnemers) wordt een groep opgestart. 


L O C A T I E

De groepsessies zullen doorgaan in de Groene Ruimte van Draag-Kracht, Kontichsesteenweg 44, 2630 Aartselaar.

 

K O S T P R I J S

Het tarief per persoon per uur onder professionele begeleiding bedraagt 15 Euro. 

CENTRUM DRAAG-KRACHT


Zij-ingang gebouw Relex

Kontichsesteenweg 44  -  2630 Aartselaar

0478 82 48 33

HOOFDZETEL

Kaatje Van Hemelrijk
Antwerpsesteenweg 116 bus 201  -  2550 Kontich

Kaatje@draag-kracht.be 0478 82 48 33