G R O E P  'F E R T I L I T E I T'

O M S C H R I J V I  N G

Het krijgen van kinderen wordt vaak als vanzelfsprekend beschouwd. Wanneer blijkt dat zwanger worden niet zomaar lukt komt men dikwijls in een fertiliteitstraject terecht, wat niet alleen fysiek maar ook mentaal een grote impact heeft. Men kan geconfronteerd worden met rouw omwille van het verlies van de mogelijkheid tot een spontane zwangerschap, identiteitsvragen rond ‘vrouw’ zijn, angst door de onzekerheid die er heerst, verdriet door bepaalde reacties van de omgeving, uitdagingen op relationeel vlak,… Onderzoek wijst uit dat ze grote nood is aan psychologische begeleiding in deze periode. Met dit groepsprogramma willen we het proces van zwanger worden ondersteunen en zodoende de draagkracht van aanstaande ouders versterken. Tijdens de 8 groepsessies komen volgende elementen aan bod:

  • Vaardigheden vanuit cognitieve gedragstherapie: opsporen niet-helpende automatische gedachten en het gevolg op emoties en gedrag
  • Efficiënte copingvaardigheden: mindful based coping strategy en oplossingsgerichte coping (tegenover vermijdende copingstijlen)
  • Mindfulness technieken
  • Bespreken thema’s gepaard gaande met fertiliteitstraject: rouw, identiteit, fysieke integriteit tijdens behandeling, trauma, sociale steun, partnerrelatie,…
  • Expressieve creatieve technieken
  • Relaxatietechnieken: yoga, massage, floating, watsu waterrelaxatie

Tijdens en na de reeks is er mogelijkheid tot individuele of koppelbegeleiding.

P S Y C H O L O O G

KAATJE VAN HEMELRIJK behaalde haar diploma Master Klinische Psychologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Vervolgens volgde ze de opleiding Integratieve Psychotherapie aan de Universiteit Antwerpen en bekwaamde zich verder in rouwtherapie, schematherapie en acceptance and commitment therapy. In 2011 begon Kaatje haar loopbaan in de oncologische en palliatieve hulpverlening van algemene ziekenhuizen. Ondertussen richtte ze haar privé-praktijk voor psychotherapie op. Nadat Kaatje mama werd van 2 zonen, ervaarde ze dat er nog veel groeikansen lagen in het ondersteunen van psychische gezondheid tijdens de perinatale periode. Bijgevolg koos ze in 2018 voor een nieuwe uitdaging als psycholoog op de materniteit van AZ Klina. Na heel wat literatuurstudie, opleiding volgen en praktijkervaring besloot Kaatje dat ze graag haar kennis en vaardigheden wilde delen met andere hulpverleners en startte zo in 2019 de 9-daagse cursus ‘perinatale counseling’. Ondertussen mocht ze in samenwerking met andere experten reeds zo een 100 professionelen opleiden. Zodoende werd ‘Draag-Kracht’ geboren: een centrum voor perinataal mentaal welzijn, met een zorgaanbod voor mama's en hun gezin en een opleidingsaanobod voor professionelen. Heden werkt Kaatje als diensthoofd klinische psychologie in AZ Klina, waar ze ook nog steeds verantwoordelijke psycholoog is op de materniteit. Daarnaast is ze coördinator bij Draag-Kracht en geeft ze in verschillende opleidingen les over perinatale psychologie. Tenslotte begeleidt ze (aanstaande) mama's en hun gezin in haar privé-praktijk te Kontich.

D A T A  E N  U U R

In februari 2023 start een nieuwe reeks.


L O C A T I E

De sessies zullen doorgaan in de Smaragd ruimte van Draag-Kracht.