G R O E P  'F E R T I L I T E I T'

O M S C H R I J V I  N G

Het krijgen van kinderen wordt vaak als vanzelfsprekend beschouwd. Wanneer blijkt dat zwanger worden niet zomaar lukt komt men dikwijls in een fertiliteitstraject terecht, wat niet alleen fysiek maar ook mentaal een grote impact heeft. Men kan geconfronteerd worden met rouw omwille van het verlies van de mogelijkheid tot een spontane zwangerschap, identiteitsvragen rond ‘vrouw’ zijn, angst door de onzekerheid die er heerst, verdriet door bepaalde reacties van de omgeving, uitdagingen op relationeel vlak,… Onderzoek wijst uit dat ze grote nood is aan psychologische begeleiding in deze periode. Met dit groepsprogramma willen we het proces van zwanger worden ondersteunen en zodoende de draagkracht van aanstaande ouders versterken. Tijdens de 8 groepsessies komen volgende elementen aan bod:

  • Vaardigheden vanuit cognitieve gedragstherapie: opsporen niet-helpende automatische gedachten en het gevolg op emoties en gedrag
  • Efficiënte copingvaardigheden: mindful based coping strategy en oplossingsgerichte coping (tegenover vermijdende copingstijlen)
  • Mindfulness technieken
  • Bespreken thema’s gepaard gaande met fertiliteitstraject: rouw, identiteit, fysieke integriteit tijdens behandeling, trauma, sociale steun, partnerrelatie,…
  • Expressieve creatieve technieken
  • Relaxatietechnieken: yoga, massage, floating, watsu waterrelaxatie

Tijdens en na de reeks is er mogelijkheid tot individuele of koppelbegeleiding.

P S Y C H O L O O G

Kaatje studeerde af als Master klinische- en gezondheidspsychologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Gedurende 7 jaar was zij werkzaam in oncologische en palliatieve hulpverlening van algemene ziekenhuizen. In dit kader volgde zij de opleiding tot rouwtherapeut. Ondertussen startte ze haar privé praktijk op, waarin Kaatje nog steeds actief is. Met oog op het begeleiden van cliënten met allerhande psychische moeilijkheden, deed ze de 4-jarige opleiding ‘integratieve psychotherapie’ aan de universiteit van Antwerpen. Na zelf het moederschap te ervaren in al haar aspecten, groeide haar interesse in de perinatale psychologie. Bijgevolg koos ze in 2017 voor een nieuwe uitdaging als psycholoog op de materniteit van AZ Klina. Zij bekwaamde zich in dit vakgebied door deelname aan verscheidene cursussen, werkgroepen en intervisies. Momenteel volgt Kaatje de 4-jarige opleiding ‘praktijkexpert in de perinatale geestelijke gezondheid’. Daarnaast biedt ze in het ziekenhuis psychologische ondersteuning op INZO en is ze dienstverantwoordelijke klinische psychologie. Tenslotte coördineert Kaatje het centrum ‘Draag-Kracht’ en geeft ze les in de opleiding ‘Perinatale counseling’.

D A T A  E N  U U R

In 2020: 4/3;  12/3;  25/3;  1/4;  22/5;  13/5;  27/5;  10/6 van 19u-21u.


L O C A T I E

De sessies zullen doorgaan in de Groene ruimte van Draag-Kracht.

 

K O S T P R I J S

De kostprijs per koppel voor 8 sessies van 2u , inclusief wellnessbehandelingen bedraagt 320 Euro.