G R O E P  'P E R I N A T A A L  V E R L I E S' 

O M S C H R I J V I N G

Bij een perinataal verlies, neem je niet alleen afscheid van je kindje, maar eveneens van heel wat verwachtingen en een toekomstbeeld. Naast het ervaren van de gebruikelijke rouwgevoelens, kan verlies ook een impact hebben op je identiteitsbeleving (bv. ‘Wie ben ik zonder mijn kindje?), wereldbeeld (bv. ‘De wereld is niet rechtvaardig’), gezin, relaties met anderen,… . Voldoende tijd krijgen en nemen om stil te staan bij deze ervaringen is belangrijk om het verlies te integreren in je levensverhaal. Met dit groepsprogramma willen we het rouwproces van ouders ondersteunen. Tijdens de 5 groepsessies komen volgende elementen aan bod:

  • ‘Op verhaal komen’: delen van jullie verhaal van verlies
  • ‘Rouw is rauw’: bespreken van rouwmodellen en kaderen in eigen ervaringen
  • Stilstaan bij lichamelijke- ervaring van rouw via massagetherapie/floating
  • Bespreken van thema’s die je tegenkomt in het rouwproces en delen van ervaringen: identiteit, partnerrelatie, omgeving, nieuwe zwangerschap,…
  • ‘Van waarom naar waarnaartoe’: komen tot betekenis- en zingeving met onder meer creatieve technieken

Tijdens en na de reeks is er mogelijkheid tot individuele of koppelbegeleiding.

P S Y C H O L O O G

Kaatje studeerde af als Master klinische- en gezondheidspsychologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Gedurende 7 jaar was zij werkzaam in oncologische en palliatieve hulpverlening van algemene ziekenhuizen. In dit kader volgde zij de opleiding tot rouwtherapeut. Ondertussen startte ze haar privé praktijk op, waarin Kaatje nog steeds actief is. Met oog op het begeleiden van cliënten met allerhande psychische moeilijkheden, deed ze de 4-jarige opleiding ‘integratieve psychotherapie’ aan de universiteit van Antwerpen. Na zelf het moederschap te ervaren in al haar aspecten, groeide haar interesse in de perinatale psychologie. Bijgevolg koos ze in 2017 voor een nieuwe uitdaging als psycholoog op de materniteit van AZ Klina. Zij bekwaamde zich in dit vakgebied door deelname aan verscheidene cursussen, werkgroepen en intervisies. Momenteel volgt Kaatje de 4-jarige opleiding ‘praktijkexpert in de perinatale geestelijke gezondheid’. Daarnaast biedt ze in het ziekenhuis psychologische ondersteuning op INZO en is ze dienstverantwoordelijke klinische psychologie. Tenslotte coördineert Kaatje het centrum ‘Draag-Kracht’ en geeft ze les in de opleiding ‘Perinatale counseling’.

D A T A 

In 2020: 9/9;  30/9;  14/10;  28/10;  18/11


L O C A T I E

De groepsessies zullen doorgaan in de Groene Ruimte van Draag-Kracht, Kontichsesteenweg 44, 2630 Aartselaar.

 

K O S T P R I J S

Het tarief per koppel voor 5 sessies van 2 uren, inclusief wellnessbehandeling bedraagt 200 Euro.