P S Y C H O L O G E N

O V E R   K A A T J E   V A N   H E M E L R I J K 

Ik behaalde mijn diploma master in de klinische psychologie aan de Katholieke Universiteit Leuven en volgde vervolgens de opleiding integratieve psychotherapie aan de Universiteit Antwerpen. Verder bekwaamde ik me in rouwtherapie, traumatherapie (EMDR, exposure) en schematherapie. In 2011 begon ik mijn loopbaan in de palliatieve hulpverlening. Toen ik mama werd, ervaarde ik dat er nog veel groeikansen lagen in de emotionele ondersteuning voor, tijdens en na de zwangerschap. Bijgevolg specialiseerde ik me via verscheidene opleidingen in perinatale psychotherapie en infant mental health. In 2018 startte ik op de materniteit van AZ Klina en werd Draag-Kracht opgericht met oog op het psychologisch begeleiden van (aanstaande) gezinnen en het opleiden van hulpverleners. Naast mijn functie als psycholoog in het ziekenhuis en bij Draag-Kracht, ben ik eveneens werkzaam als lector perinatale psychologie in de opleiding vroedkunde in AP Hogeschool. 

A A N B O D 

Bij Draag-Kracht kan je terecht voor psychologische ondersteuning bij alle thema’s waarmee je kan geconfronteerd worden in het peripartum. Samen bekijken we je hulpvraag en welke begeleiding voor jou het meest geschikt is. Indien nodig kan worden samen gewerkt met een perinataal psychiater, infant mental health therapeut,… Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn onder andere:

 • Normale aanpassingsproces van het ouderschap
  Vanaf de kinderwens ontstaat er een beeld van hoe de baby en het ouderschap zal zijn. Het is van belang dat men deze verwachtingen na de          geboorte kan aanpassen aan de realiteit. Dit transitieproces gaat vaak gepaard met verscheidene gedachten, bijvoorbeeld: 'Is het dit nu?’ ‘Ik wil mijn oude leven terug!’ ‘Deze verantwoordelijkheid mijn hele leven lang?!’, ‘Waarom huilt mijn baby nu weer?’ ‘Ik wil gewoon slaaaapen!’,… Deze ervaringen zijn volkomen normaal, maar kunnen heel wat gevoelens zoals angst, verdriet, schuld,… teweegbrengen. Bijgevolg kan het steunend zijn om hierover te praten met een professional.
 • Psychische aandoeningen in het peripartum
  Twintig percent mama’s en tien percent papa’s worden geconfronteerd met psychische aandoeningen (depressieve gevoelens, angst, trauma,...)tijdens en na de zwangerschap. Omwille van de invloed hiervan op jouw welzijn en dat van je gezin is het van belang tijdig hulp in te schakelen.
 • Fertiliteitstraject
  Het krijgen van kinderen wordt vaak als vanzelfsprekend beschouwd. Wanneer blijkt dat zwanger worden niet zomaar lukt komt men dikwijls in een fertiliteitstraject terecht, wat niet alleen fysiek maar ook mentaal een grote impact heeft. Men kan geconfronteerd worden met rouw omwille van het verlies van de mogelijkheid tot een spontane zwangerschap, identiteitsvragen rond ‘vrouw’ zijn, angst door de onzekerheid die er heerst, verdriet door bepaalde reacties van de omgeving, uitdagingen op relationeel vlak,… Onderzoek wijst uit dat ze grote nood is aan psychologische begeleiding in deze periode. In dit proces van zwanger worden kan je naast individueel of samen met je partner begeleid worden. Je kan tevens deelnemen aan ons groepsprogramma.
 • Ongewenste kinderloosheid
  Wanneer een kinderwens niet in vervulling gaat, gaat dit gepaard met een rouwproces. Men spreekt in dit kader vaak over ‘schaduwverdriet’ omdat voor de omgeving je verdriet vaak niet zichtbaar is, terwijl jij het wel steeds met je meedraagt. In individuele/koppel begeleiding wordt er stilgestaan bij deze ervaringen en wordt op zoek gegaan naar zingeving.
 • Perinataal verlies
  Bij een perinataal verlies, neem je niet alleen afscheid van je kindje, maar eveneens van heel wat verwachtingen en een toekomstbeeld. Naast het ervaren van de gebruikelijke rouwgevoelens, kan verlies ook een impact hebben op je identiteitsbeleving (bv. ‘Wie ben ik zonder mijn kindje?), wereldbeeld (bv. ‘De wereld is niet rechtvaardig’), gezin, relaties met anderen,… . Voldoende tijd krijgen en nemen om stil te staan bij deze ervaringen is belangrijk om het verlies te integreren in je levensverhaal. Om dit rouwproces te ondersteunen kan je kan ook individueel of samen met je partner begeleid worden. Je kan tevens deelnemen aan ons groepsprogramma.  
 • Zwangerschapskeuzes
  De confrontatie met een prenatale diagnose (down syndroom,…) betekent vaak de start van een intens rouwproces. Niet alleen verlies men de verwachting van een gezond kindje, maar staat men tevens voor de keuze om de zwangerschap al dan niet te verder te zetten. Naast een prenatale diagnose, gaat men bij een ongewenste zwangerschap eveneens door een rouwproces. Men verlies het gevoel controle te hebben over het leven en wanneer men beslist het kindje te houden, doorliep men niet het normale psychologische proces van zwanger worden en verandert het beeld dat men had van de toekomst. Bij zwangerschapsbeslissingen staat de ratio vaak tegenover de emotionele beleving. Bovendien worden bepaalde principes en waarden die men heeft, uitgedaagd. Zodoende is het zinvol je in deze periode te laten bijstaan.

  P R A K T I S C H

  • Tarieven
   • Een gesprek (50') bedraagt 70 Euro.
    Afhankelijk van de mutualiteit waar je bent bij aangesloten, wordt een deel terugbetaald