L E Z I N G: G E B O O R T E  V A N  E E N  O U D E R

O M S C H R I J V I N G 

Doorheen een kinderwens, zwangerschap en de kraamtijd staan verschillende lichamelijke, emotionele en sociale veranderingen centraal. Tijdens deze veranderingen word je als het ware 'als ouder geboren'. De manier waarop je omgaat met deze veranderingen, heeft een belangrijke impact op het mentaal welzijn. Bijgevolg is het vaak ondersteunend om kennis te hebben over welke 'normale' veranderingen er dan precies plaatsvinden als je mama of papa wordt. Er wordt ook kort stil gestaan bij signalen die aangeven dat meer begeleiding zinvol kan zijn. Thema's die zowel bij mama's als bij papa's worden besproken zijn:

- Emotionele veranderingen tijdens de zwangerschap
- Veranderingen in hormonen en in de hersenen pre- en postnataal

- Baby blues
- Psychologische transitiefase naar het ouderschap in de kraamtijd

- Signalen voor nood aan extra ondersteuning

P S Y C H O L O O G

Kaatje studeerde af als Master klinische- en gezondheidspsychologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Gedurende 7 jaar was zij werkzaam in oncologische en palliatieve hulpverlening van algemene ziekenhuizen. In dit kader volgde zij de opleiding tot rouwtherapeut. Ondertussen startte ze haar privé praktijk op, waarin Kaatje nog steeds actief is. Met oog op het begeleiden van cliënten met allerhande psychische moeilijkheden, deed ze de 4-jarige opleiding ‘integratieve psychotherapie’ aan de universiteit van Antwerpen. Na zelf het moederschap te ervaren in al haar aspecten, groeide haar interesse in de perinatale psychologie. Bijgevolg koos ze in 2017 voor een nieuwe uitdaging als psycholoog op de materniteit van AZ Klina. Zij bekwaamde zich in dit vakgebied door deelname aan verscheidene cursussen, werkgroepen en intervisies. Momenteel volgt Kaatje de 4-jarige opleiding ‘praktijkexpert in de perinatale geestelijke gezondheid’. Daarnaast biedt ze in het ziekenhuis psychologische ondersteuning op INZO en is ze dienstverantwoordelijke klinische psychologie. Tenslotte coördineert Kaatje het centrum ‘Draag-Kracht’ en geeft ze les in de opleiding ‘Perinatale counseling’.

D A T U M & U U R 

12 juli 2021 van 19u-20u30.


L O C A T I E

Afhankelijk van de coronacijfers, zal de lezing online of 'live' (Smaragd ruimte van Draag-Kracht, Kontichsesteenweg 44, 2630 Aartselaar) doorgaan.

 

K O S T P R I J S

Het tarief per persoon bedraagt 20 Euro.